Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

ADMINISTROWANIE I ORGANIZACJA W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA (prowadzenie sekretariatu medycznego)

CENA – 1300 (semestr)
2 SEMESTRY (220 godzin)

 • Program studiów został stworzony w oparciu o wymogi dla zawodu sekretarki medycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2010 r. nr 82, poz. 537) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r., nr 151, poz. 896).
 • Program studiów przewiduje zagadnienia m.in. z organizacją pracy sekretariatu, prowadzenia dokumentacji medycznej, ochroną danych osobowych, prawami pacjenta, etyką zawodową, finansowaniem usług medycznych, regulacjami prawnymi, usługami rynku medycznego.
 • Studia kierowane są do osób zatrudnionych w placówkach medycznych, zwłaszcza w sekretariatach, bądź do osób chcących nabyć niezbędne umiejętności do zajmowania stanowiska sekretarki medycznej.

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce